• അകത്തെ ബാനർ

ഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റിന്റെ ആന്തരിക ഘടന

ഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റിന്റെ ആന്തരിക ഘടന

ഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേഷനാണ്, അതിന്റെ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, ലിക്വിഡ് പമ്പ്, വാൽവ് തുടങ്ങിയവയാണ്.

ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേഷനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഭാരം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഉയർന്ന ദക്ഷത, സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.അതിനാൽ, ദിഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റ്കാർ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലും നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിക്കൊപ്പം, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുന്നു.ഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റ് വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

ഹൈഡ്രോളിക് പവർ യൂണിറ്റ്സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രധാനമായും ദ്രാവകത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.ബാഹ്യ ലിവർ അമർത്തുമ്പോൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഊർജ്ജം മർദ്ദം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ഭാരം ഉയർത്താൻ പിസ്റ്റൺ പൈപ്പ് ചലനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ തള്ളപ്പെടും, മർദ്ദം വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ ഊർജ്ജമായി മാറും.വാസ്തവത്തിൽ, ഈ പ്രക്രിയ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പരസ്പര പരിവർത്തന പ്രക്രിയയാണ്.

വാൽവ് വലുതായി തുറക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ദ്രാവകം പ്രവേശിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ചലന വേഗത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം, അതിന്റെ ചലന വേഗത കുറയും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-02-2022