• അകത്തെ ബാനർ

പവർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രയോഗം

പവർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രയോഗം

ദിവൈദ്യുതി യൂണിറ്റ്ഒരു എണ്ണ വിതരണ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് വാൽവുകളുടെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ബാഹ്യ പൈപ്പ്ലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരവധി ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓയിൽ ടാങ്ക്, ഓയിൽ പമ്പ്, അക്യുമുലേറ്റർ എന്നിവ സ്വതന്ത്രവും അടഞ്ഞതുമായ പവർ ഓയിൽ സ്രോതസ് സംവിധാനമാണ്.എല്ലാ പവർ യൂണിറ്റുകളുടെയും ആന്തരിക ഹൈഡ്രോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും കൺട്രോൾ റൂമുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു PLC കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സജ്ജീകരിക്കാം.

ഹൈഡ്രോളിക് കൺട്രോൾ വാൽവ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിൽ നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള എണ്ണ ഈ വാൽവിലൂടെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് അമർത്തുകയോ ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള എണ്ണ അതിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നു.സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, ഓയിൽ പമ്പ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, പവർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം യാന്ത്രികമായി നിലനിർത്തുന്നു, കൂടാതെ നിയന്ത്രണ വാൽവ് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏത് സ്ഥാനത്തും വാൽവ് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം തിരിച്ചറിയുന്നു.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-23-2022